Tổng hợp hơn 50 đồ án tốt nghiệp chuyên ngành cầu tham khảo

- Cho đi để nhận lại. Sức người có hạn nên có thể mình sẽ không thể tổng hợp đầy đủ tại đây được. Vậy nên rất hoang nghênh bại nào có đồ án hay, đẹp và chất lượng thì hãy gửi cho mình đăng lên bổ sung nhé. Các bạn cứ mail qua vietanchoi.net@gmail.com là được.

- Một số bạn sinh viên đang làm đồ án tổng quan cầu hoặc các đồ án môn học về cầu khác tham khảo các tài liệu này cũng rất tốt nhé.

1: Đồ án tốt nghiệp cầu của bạn Hoàng Chương

- Lớp: 12X3LT trường DHBK Đà Nẵng.

- Ngày hoàng thành: 2/6/2014.

- Phướng án 1: Cầu dầm giản đơn, BTCT UST 6x28m.

- Phương án 2: Cầu dầm thép liên hợp bản BTCT 4x42m.

- Link tải: Click để tải.  

2: Đồ án tốt nghiệp cầu của bạn Quế 

- Lớp: 09X3C trường DHBK Đà Nẵng.

- Ngày hoàng thành: 2/6/2014.

- Phướng án 1: Cầu dầm giản đơn, BTCT UST 5x35m.

- Phương án 2: Cầu dầm thép liên hợp bản BTCT 4x43m.

- Link tải: Click để tải.   

3: Đồ án tốt nghiệp cầu của bạn Trần Văn Khánh 

- Lớp: 26X3B trường DHBK Đà Nẵng.

- Ngày hoàng thành: 4/3/2010.

- Phướng án 1CẦU DẦM BTCT DƯL CĂNG SAU 4 NHỊP 33 +1 NHỊP 42(m)

- Phương án 2: CẦU DẦM BẢN BTCT  3 NHỊP 55m.

- Phương án 3CẦU DÀN THÉP, 3 NHỊP 56m.

- Link tải: Click để tải. 

4: Đồ án tốt nghiệp cầu Thép bạn Tú

- Lớp: Trường đại học Xây dựng Hà Nội (XDHN).

- Ngày hoàng thành: 2007.

- Phương án 1: Cầu chính dầm liên tục 3 nhịp, cầu dẫn dầm giản đơn PCI

- Sơ đồ nhịp: 40 + 80 + 120 + 80 + 40 m
- Khổ cầu: K =12m
- Tiêu chuẩn thiết kế: 22 TCVN 272-05 với tải trọng thiết kế HL93
- Khổ thông thuyền: B = 50 m, H = 7 m
- Khẩu độ thoát nước: ?L0=358.5 - 8 = 350.8 > 300m
- Trắc dọc cầu: toàn bộ cầu nằm trên đường thẳng, độ dốc dọc không đổi trên cầu dẫn i=4% và thay đổi đều trên cầu chính với bán kính cong là R=5000m

- Phương án 2: Cầu chính dây văng 3 nhịp với sơ đồ nhịp: ( 87 + 182 + 87 )

- Sơ đồ cầu : 87 + 182 + 87 m
- Khổ cầu : K=11m
- Quy phạm thiết kế: Tiêu chuẩn thiết kế cầu: 22 TCN 272 – 05, hoạt tải thiết kế: HL93
- Khổ thông thuyền: B = 50m , H = 7.0 m.
- Trắc dọc cầu: Cầu nằm trên đường thẳng có độ dốc dọc id = 4 %. Độ dốc dọc lớn nhất imax= 4 %.

- Link tải: Click để tải.  

5: Đồ án tốt nghiệp cầu của bạn Hoàng Phú Tuệ

- Lớp: CD03151 trường Đại học Xây Dựng.

- Ngày hoàng thành: 2008.

- Phướng án 1: Cầu dầm giản đơn BTCT DUL Super T.

- Phương án 2: Cầu dầm thép liên hợp bảng BTCT.

- Link tải: Click để tải. 

6: Đồ án tốt nghiệp cầu của bạn Nguyễn Giang Huỳnh

- Lớp: 10X3A - Khoa Xây Dựng Cầu Đường BKDN

- Ngày hoàng thành: 2015.

- Nhiệm vụ:

- Khổ cầu: K = 14 + 2x1.0 m

- Khẩu độ cầu: L0 = 210m 

- Tần suất thiết kế: P = 1 %

- Tải trọng: Đoàn xe HL93, đoàn người 350 kg/m2

- Phương án 1: Cầu dầm BTCT DUL nhịp giản đơn 42m dầm I ứng suất trước.

- Phương án 2: Cầu dầm BTCT DUL nhịp liên tục 42m dầm I ứng suất trước.

- Link tải: Click để tải. 

7: Đồ án tốt nghiệp cầu của bạn Bùi Văn An

- Lớp: 08X3A - Khoa Xây Dựng Cầu Đường BKDN

- Ngày hoàng thành: 2015.

- Nhiệm vụ:

-Khổ cầu: K =  8+1x2m

-Khẩu độ cầu: Lo =128m 

-Tần suất thiết kế:  P = 1 %

-Tải trọng : Đoàn xe  HL93, đoàn người 410 kg/m2.

- Phương án 1: Cầu dầm BTCT DUL nhịp giản đơn.

- Phương án 2: Cầu dầm BTCT DUL nhịp liên tục.

- Link tải: Click để tải. 

8: Đồ án tốt nghiệp cầu của bạn Hoàng Chí Dũng

- Lớp: 08X3A - Khoa Xây Dựng Cầu Đường BKDN

- Ngày hoàng thành: 2015.

- Nhiệm vụ:

-Khổ cầu: K =  8+1x2m

-Khẩu độ cầu: Lo =128m 

-Tần suất thiết kế:  P = 1 %

-Tải trọng : Đoàn xe  HL93, đoàn người 410 kg/m2.

- Phương án 1: Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 2x33+56+80+56+2x33 Hộp đơn, vách xiên

- Phương án 2: Cầu dầm thép liên hợp nhịp giản đơn 9x28 

- Phương án 3: Cầu dây văng 3 nhịp 61+125+61

- Link tải: Click để tải. 

9: Đồ án tốt nghiệp cầu của bạn Anh Đức.

- Lớp: 08X3A - Khoa Xây Dựng Cầu Đường BKDN

- Ngày hoàng thành: 2015.

- Nhiệm vụ:

-Khổ cầu: K =  8+1x2m

-Khẩu độ cầu: Lo =200m 

-Tải trọng : Đoàn xe  HL93, đoàn người 410 kg/m2.

- Phương án 1: CẦU BTCT DẦM I BÁN LẮP GHÉP 7 NHỊP 29 m.

- Phương án 2: CẦU BTCT DẦM I LIÊN HỢP BẢN BTCT 5 NHỊP 39 M

- Link tải: Click để tải. 

10: Đồ án tốt nghiệp cầu của bạn Hiệp.

- Lớp: 08X3A - Khoa Xây Dựng Cầu Đường BKDN

- Ngày hoàng thành: 2015.

- Nhiệm vụ:

- Tải trọng thiết kế : Hoạt tải HL-93 và đoàn người 4,1 kN/m2.

- Khẩu độ cầu: Lo = 145 m.

- Khổ cầu : K  = 8,0 + 2 x 1,5 m.

- Cấp sông : Cấp V.

- Phương án 1: Cầu dầm đơn giản BTCT ƯST:5x30m.

- Phương án 2: Cầu dầm liên tục BTCT ƯST nhịp 45.5+65+45.5=156m           

- Link tải: Click để tải. 

11: Đồ án tốt nghiệp cầu của bạn Huy chỉ có bản vẽ.

- Lớp: Khoa Xây Dựng Cầu Đường BKDN

- Ngày hoàng thành: 2015.   

- Link tải: Click để tải. 

12: Đồ án tốt nghiệp cầu của bạn Khanh.

- Lớp: Khoa Xây Dựng Cầu Đường BKDN

- Ngày hoàng thành: 2015.

- Nhiệm vụ:

 

- Phương án 1: Cầu đơn giản dầm I bằng BTCT DƯL nhịp: 3×32m.

- Phương án 2: Cầu dầm thép liên hợp 2 nhịp:2x48m = 96m.          

- Link tải: Click để tải. 

13: Đồ án tốt nghiệp cầu của bạn Phục.

- Lớp: Khoa Xây Dựng Cầu Đường BKDN

- Ngày hoàng thành: 2015.

- Nhiệm vụ:

- Phương án 1:Cầu là cầu dầm đơn giản BTCT ứng suất trước gồm 5 nhịp: 5x36m.

- Phương án 2: Cầu dầm hộp bằng BTCT DƯL liên tục 3 nhịp: 50+70+50m.

- K= 9,5m+2x1,5m          

- Link tải: Click để tải. 

14: Đồ án tốt nghiệp cầu của bạn Quang.

- Lớp: Khoa Xây Dựng Cầu Đường BKDN

- Ngày hoàng thành: 2015.

- Nhiệm vụ:

- Qui mô xây dựng: Vĩnh cửu.

- Tải trọng thiết kế:  Hoạt tải HL93 và đoàn người 3,0KN/m2.

- Khẩu độ cầu: ∑Lo = 145 m.

- Khổ cầu: K  = 7m + 2x1,0m.

- Cấp sông: Cấp IV.

- Nhịp thông thuyền:  30 m                          

- Phương án 1: Cầu đơn giản BTCT DƯL.5 x 30 Chiều cao dầm sơ bộ chọn 1,6m, chiều dày bản mặt cầu sơ bộ chọn 20cm.

- Phương án 2: Cầu dàn thép 2 nhịp dàn thép: 2 x 74 (m)..   

- Link tải: Click để tải. 

15: Đồ án tốt nghiệp cầu của bạn Qúy.

- Lớp: Khoa Xây Dựng Cầu Đường BKDN

- Ngày hoàng thành: 2015.

- Nhiệm vụ:                          

- Phương án 1: Cầu đơn giản dầm I bằng BTCT DƯL 5 nhịp: 5×33m.

- Phương án 2: Cầu dầm liên tục BTCT DƯL 3 nhịp : 50 + 70 + 50m . 

- Khổ cầu: B = 8,5 + 2.1,25m  

- Link tải: Click để tải. 

16: Đồ án tốt nghiệp cầu của bạn Sang.

- Lớp: Khoa Xây Dựng Cầu Đường BKDN

- Ngày hoàng thành: 2015.

- Nhiệm vụ:                          

- Phương án 1: Cầu dầm I BTCT ƯST, bản đổ sau 5x31 m..

- Phương án 2: Cầu chính là dầm liên liên hợp bản BTCT 4x46 m  

- Link tải: Click để tải. 

17: Đồ án tốt nghiệp cầu của bạn Thảo.

- Lớp: Khoa Xây Dựng Cầu Đường BKDN

- Ngày hoàng thành: 2015.

- Nhiệm vụ:                          

- Phương án 1: CẦU LIÊN TỤC BTCT DỰ ỨNG LỰC 3 nhịp liên tục, nhịp chính dài 86 m và hai nhịp phụ dài 55m 

- Phương án 2: BỘ CẦU DẦM THÉP GIẢN ĐƠN LIÊN HỢP BẢN BÊ TÔNG CỐT THÉP 4 nhịp dầm thép liên hợp bản BTCT 4x49m 

- Khổ cầu: 7.0+2.1.0m. 

- Link tải: Click để tải. 

19: DATN cầu đúc hẫng của bạn Nguyễn Duy Tuấn.

- Lớp: DHXD ( đại học xây dựng). 

- Phương án 1: Cầu đúc hẫng 5 nhịp liên tục 51+76+84+76+51

- Phương án 2: Cầu dàn thép 3 nhịp liên tục 2x34.5+56+88+56+2x34.5

- Mặt cắt ngang 7+2x0.2+2x1.5+2x0.3 . Hộp đơn, vách đứng.

- Khổ thông thuyền : 9x60 m

- Link tải: Click để tải. 

20: DATN cầu đúc hẫng của bạn Hoàng Văn Thái.

- Lớp: DHXD ( đại học xây dựng).

- Phương án 1: Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 2x33+54+78+54+2x33

- Phương án 2: Cầu vòm ống thép nhồi 3x33+99+3x33

- Mặt cắt ngang 7.5+2x1.5+2x0.25 . Hộp đơn, vách đứng.

- Khổ thông thuyền : 7x50 m

- Link tải: Click để tải. 

21: DATN cầu đúc hẫng của bạn Huỳnh Quang Chỉnh.

- Lớp: DHXD ( đại học xây dựng).

- Phương án 1: Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3x33+68.5+95+68.5+3x33

- Phương án 2: Cầu vòm ống thép nhồi 5x33+90+5x33

- Mặt cắt ngang 7.65x2+2x1.0+2x0.25 . Hộp đôi, vách xiên.

- Khổ thông thuyền : 12x75 m

- Link tải: Click để tải. 

22: DATN cầu đúc hẫng của bạn Nguyễn Duy Nam.

- Lớp: DHXD ( đại học xây dựng).

- Phương án 1: Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 40+45.5+70+45.5+40

- Phương án 2: Cầu vòm ống thép nhồi 2x40+80+2x40

- Mặt cắt ngang 5.5x2+2x1.3+2x0.3 . Hộp đôi, vách xiên.

- Khổ thông thuyền : 7x50 m

- Link tải: Click để tải. 

23: DATN cầu đúc hẫng của bạn Nguyễn Như Ngọc.

- Lớp: DHXD ( đại học xây dựng).

- Phương án 1: Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3x33.6+50+78+50+3x33.6

- Phương án 2: Cầu liên tục đúc trên đà giáo di động MSS 3x45+60+3x45

- Mặt cắt ngang 7+2x1.5+2x0.25 . Hộp đơn, vách đứng.

- Khổ thông thuyền : 7x50 m

- Link tải: Click để tải. 

24: DATN cầu đúc hẫng của bạn Hoàng Năng Tú.

- Lớp: DHXD ( đại học xây dựng).

- Phương án 1: Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 40+80+120+80+40

- Phương án 2: Cầu extradose 90+180+90

- Phương án 3: Cầu dây văng 87+182+87.

- Mặt cắt ngang 5.5x2+2x0.5 . Hộp đơn, vách xiên.

- Khổ thông thuyền : 7x50 m

- Link tải: Click để tải. 

25: 3 đồ án về cầu đúc hẫng.

- Lớp: ĐH GTVT TP HCM.

- Link tải: Click để tải. 

26: DATN cầu đúc hẫng của bạn Vương Hùng Vân.

- Lớp: ĐH GTVT CS2.

- Phương án 1: Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 3x33+55+80+55+3x33 Hộp đơn, vách xiên.

- Phương án 2: Cầu dầm thép liên hợp nhịp liên tục 3x33+56+80+56+3x33

- Phương án 3: Cầu dây văng 2x33+58+122+58+2x33 dầm cứng dạng khung không có bản đáy

- Mặt cắt ngang 4.5x2+2x0.25+2x1.05+2x0.25 . 

- Khổ thông thuyền : 9x60 m

- Link tải: Click để tải. 

27: DATN cầu đúc hẫng của bạn Hoàng Phú Tuệ.

- Lớp: ĐH GTVT CS2.

- Phương án 1: Cầu dầm super T căng trước 3 nhịp liên tục nhiệt 3x37m

- Phương án 2: Cầu dầm thép liên hợp nhịp giản đơn 3x38.65

- Mặt cắt ngang 4.0x2+2x1.5+2x0.5 . 6 dầm

- Khổ thông thuyền : 6.5x25 m

- Link tải: Click để tải. 

28: DATN cầu đúc hẫng của bạn Nguyễn Đức Thiện.

- Lớp: ĐH GTVT CS2.

- Phương án 1: Cầu dầm super T căng trước

- Link tải: Click để tải. 

29: DATN cầu đúc hẫng của bạn Phan Đăng Khoa.

- Lớp: ĐH GTVT CS2.

- Phương án 1: Cầu vòm ống thép nhồi bê tông nhịp 2x29+90+2x29 m

- Phương án 2: Cầu đúc hẫng 59+90+59

- Mặt cắt ngang 14+2x1.2+2x0.55 

- Khổ thông thuyền : 9x60 m

- Link tải: Click để tải. 

30: DATN cầu đúc hẫng của bạn Đỗ Ngọc Linh.

- Lớp: ĐH GTVT CS2.

- Phương án 1: Cầu vòm ống thép nhồi bê tông nhịp 33+36+96+36+33 m

- Mặt cắt ngang 25 m

- Khổ thông thuyền : 9x60 m

- Link tải: Click để tải. 

31: DATN cầu đúc hẫng của bạn Trần Văn Phúc.

- Lớp: ĐH GTVT CS2.

- Phương án 1: Cầu vòm ống thép nhồi bê tông

- Link tải: Click để tải. 

32: DATN cầu đúc hẫng của bạn Nguyễn Đình Duy.

- Lớp: ĐH BKĐN (tại chức)

- Phương án 1: Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 52.5+75+52.5 Hộp đơn, vách xiên

- Phương án 2: Cầu dầm super T căng trước 5x36 m 

- Phương án 3: Cầu dàn thép nhịp giản đơn 60+60+60.

- Mặt cắt ngang 8+2x1+2x0.25 . 

- Khổ thông thuyền : sông cấp 5

- Link tải: Click để tải. 

33: DATN cầu đúc hẫng của bạn Nguyễn Đăng Huỳnh.

- Lớp: ĐH BKĐN (tại chức)

- Phương án 1: Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 42+60+42 Hộp đơn, vách xiên

- Phương án 2: Cầu dầm T căng sau 5x29 m 

- Phương án 3: Cầu dầm T căng sau 7x21.5 m

- Mặt cắt ngang 10+2x1.25+2x0.3 . 

- Khổ thông thuyền : sông cấp 5

- Link tải: Click để tải. 

34: Một số bản vẽ và thuyết minh rời về cầu dầm T.

- Chú ý các thuyết minh và bản vẽ trên là không liên quan tới nhau, Trong đó có 1 bài thuyết minh của Trần Cảnh Hoàng trường mình (GTVT TP HCM) do thầy Mai Lựu hướng dẫn. Các bài nào mở thư mục ra không thấy gì thì nhớ mở chế độ xem được file ẩn là thấy liền.

- Link tải: Click để tải. 

35: DATN của bạn Trần Tân Tiến.

- Lớp: ĐH BKĐN (tại chức)

- Phương án 1: Nhịp dẫn Cầu dầm super T căng trước 40 m

- Phương án 2: Nhịp dẫn Cầu dầm i căng trước 33 m

- Mặt cắt ngang 7x2+2x1.2+2x0.3 . 8 dầm

- Khổ thông thuyền : 7x50 m

- Link tải: Click để tải. 

36: DATN của bạn Đặng Văn Tài.

- Phương án 1: Cầu dầm Thép liên hợp bản BTCT 5x34 m

- Phương án 2: Cầu dầm super T căng trước 5x34 m

- Mặt cắt ngang 7.5+2x1.4+2x0.25 . 5 dầm

- Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

- Link tải: Click để tải. 

37: DATN của bạn Đỗ Thành Trung.

- Phương án 1: Cầu dầm super T căng trước 38 m

- Phương án 2: Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 

- Mặt cắt ngang 11.25x2+1+2x0.5 . 11 dầm

- Link tải: Click để tải. 

38: DATN của bạn Dương Chí Hiếu.

- Phương án 1: Cầu dầm super T căng trước 3x30 m

- Phương án 2: Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 

- Mặt cắt ngang 14+2x1.2+2x0.3 . 8 dầm

- Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

- Link tải: Click để tải. 

39: DATN của bạn Phan Thừa Đại Thắng.

- Phương án 1: Cầu dầm super T căng trước 3x24.5+33+34.4+33+3x24.5 m

- Phương án 2: Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 

- Mặt cắt ngang 10.75++2x0.5 . 5 dầm

- Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

- Link tải: Click để tải. 

40: DATN của bạn Trương Quang Thắng.

- Phương án 1: Cầu dầm super T căng trước 5x35 m

- Phương án 2: Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 

- Mặt cắt ngang 8+1.5x2+2x0.3 . 6 dầm

- Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

- Link tải: Click để tải. 

41: DATN của bạn Võ Thế Phương.

- Phương án 1: Cầu dầm super T căng trước 3x35 m

- Phương án 2: Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 

- Mặt cắt ngang 7.5+1.5x2+2x0.25 . 5 dầm

- Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

- Link tải: Click để tải. 

42: DATN của bạn Hồ Văn Tri .

- Phương án 1: Cầu dầm I căng sau 5x30.8 m

- Phương án 2: Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 5x30.8 

- Mặt cắt ngang 7x2+2.25x2+2x0.3+2x0.45+0.5 . 5 dầm (2 cầu đặt sát nhau, cách nhau 5 cm)

- Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

- Link tải: Click để tải. 

43: DATN  của bạn Trần Xuân Thiện.

- Phương án 1: Cầu dầm I căng trước

- Link tải: Click để tải. 

44: DATN của Phạm Quang Dũng.

- Phương án 1: Cầu dầm super T căng sau 3x40 m

- Phương án 2: Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 3x40 

- Mặt cắt ngang 7+1.4x2+2x0.25 . 5 dầm

- Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

- Link tải: Click để tải. 

45: DATN của Nguyễn Văn Nam.

- Phương án 1: Cầu dầm super T căng trước 3x35.2 m

- Phương án 2: Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 3x35.2 

- Mặt cắt ngang 7+1.5x2+2x0.25 . 6 dầm

- Khổ thông thuyền : 3.5x25 m

- Link tải: Click để tải. 

46: DATN của Nguyễn Tấn Phước.

- Phương án 1: Cầu dầm super T căng trước 3x33 m

- Phương án 2: Cầu dầm thép liên hợp bản btct nhịp giản đơn 3x33 

- Mặt cắt ngang 7x2+1.5x2+2x0.3 . 9 dầm

- Khổ thông thuyền : 3.5x25 m 

- Link tải: Click để tải. 

47: DATN  của bạn Hà Phương Anh.

- Phương án 1: Thiết kế cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý

- Link tải: Click để tải. 

48: DATN  của bạn Nguyễn Văn Nhẫn.

- Phương án 1: Thiết kế cầu Bà Lớn - Cầu dầm giản đơn liên hợp BTCT.

- Link tải: Click để tải. 

49: Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường.

- Phương án 1: Thiết kế cầu Super T 3×40 và cầu dây văng 99.5 + 210 + 99.5m Super tee 3x40m

- Link tải: Click để tải. 

50: Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường.

- Phương án 1: Thiết kế cầu dầm liên tục BTCT ứng suất trước 56+80+56m và 2 nhịp cầu dẫn BTCT ƯST 2x33m.

- Thiết kế cầu thép liên hợp bản BTCT 9 x 28m

- Thiết kế cầu dây văng 3 nhịp 61+125+61m.

- Link tải: Chưa có link

49: Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường.

- Phương án 1: Thiết kế tính toán cầu 200m

- Thiết kế cầu liên tục đúc hẫng 60+80+60m

- Thiết kế cầu dây văng 46+98+46m

- Thiết kế cầu dầm Super T 5x40m.

- Link tải: Click để tải. 

51: Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường ĐH GTVT.

- Phương án 1: Thiết kế tính toán cầu dây văng.

- Khổ cầu : 2 x 3.75 + 2 x 2.5 

- Link tải: Click để tải. 

52: Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường ĐHXD

- Phương án 1: Thiết kế tính toán cầu dây văng.

- Link tải: Click để tải. 

53: Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường ĐHXD

- Phương án 1: Thiết kế cầu dàn thép.

- Link tải: Click để tải. 

 

→ Vẫn đang liên tục được cập nhật...! Mọi đóng góp về đồ án vui lòng liên hệ email vietanchoi.net@gmail.com. 

Bài liên quan:
Tiêu chuẩn thông thuyền trên sông trong thiết kế cầu qua sông. Vấn đề về độ dốc dọc cầu, độ nghiêng của cầu trong thiết kế Tự hào khi tôi là vợ kĩ sư Từ Khóa

do an cau tham khao, full đồ án cầu tham khảo, tài liệu cầu đường thao khảo, các đồ án mẫu chuyên ngành cầu, đồ án xây dựng cầu, đồ án tốt nghiệp cầu BKDN, đồ án tốt nghiệp cầu DHXD, đồ án tốt nghiệp cầu đại học GTVT

Tác giả: Lê Văn Toàn
06-09-2016
Note Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì về bài viết này. hãy để lại bình luận. Quan quản trị sẽ trả lời lại bạn ngay lập tức.

Đánh Giá


Cùng Tác Giả.

Những lưu ý cần tránh khi thiết kế trần thạch cao
Khi thi công nhà thì điều quan tâm nhất của chúng ta là ngôi nhà phải vững chắc, thẩm mỹ và phù hợp với phong thủy.
Bài trí bàn làm việc đem lại may mắn
Khi bị từ chối, bác bỏ, thất bại, bị la mắng, phê bình, hoặc bị đối xử không công bằng… bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, nản chí và không còn sức lực làm việc. Vào những lúc như thế, bạn hãy sử dụng phong thủy để nâng đỡ tâm hồn và khơi dậy lòng tự tin. Hãy chia mặt bàn thành 9 ô bằng nhau để phân định vị trí và hướng bài trí vật dụng trên mặt bàn.
Chọn giấy dán tường hợp phong thủy cho chủ nhà
Vợ chồng tôi cùng sinh năm 1980 thuộc mạng mộc, nghe bạn bè khuyên rằng nên ốp gỗ lên tường sẽ hợp hơn. Nhưng tôi vốn không thích gỗ vì ngại mối mọt, mà lại thích tấm thạch cao hay giấy dán tường có gam màu trắng (nghĩa là kim khắc mộc) thì phải làm sao để dung hoà? (Đặng Xuân Thời, khu dân cư Đồng Diều, quận 8)
Bố trí phong thủy cho văn phòng tại nhà
Văn phòng ở nhà có tính dương nhiều hơn do thường xuyên tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Vì lý do đó, văn phòng nên được đặt gần lối ra vào để công việc không đụng chạm đến toàn bộ ngôi nhà và khách hàng cũng không đi ngang qua nơi ăn chốn ở.
Nhà có nhiều góc cạnh gây ra nhiều bất lợi với gia chủ
Về mặt tích cực, các góc cạnh tạo thành hình khối, tạo mảng âm dương lồi lõm, bề mặt công trình ít đơn điệu, tạo bóng nắng hay ánh sáng nhân tạo đổ lên các bề mặt phong phú hơn. Nhưng khi các góc cạnh hướng vào không gian sống thì lại gây nên ít nhiều bất lợi về phong thuỷ.
Lợi ích phong thủy của hồ nước trong nhà
Nước không chỉ mang lại sức sống, điều hoà khí hậu, làm tươi mát không gian nhà ở, mà còn có thể tụ tài, sinh tài và kích thích tài trí. Do đó, bạn nên cố gắng tạo ra biểu tượng thủy trong khuôn viên ngôi nhà nhằm tăng thêm yếu tố tích cực.
Cách treo tranh thờ Phật trong nhà đem lại bình an
Nếu bức tranh vẽ Phật vì một số lí do bị hỏng, bị rách hay bị bẩn, bạn đừng nên vứt đi mà nên mang đến đền chùa để cúng rồi đốt với giấy hương.
Văn 6 Soạn bài ông lão đánh cá và con cá vàng
Hướng dẫn Soạn bài ông lão đánh cá và con cá vàng của chương trình văn học lớp 6. Giúp cho các em học tốt môn ngữ văn của mình cũng như các quý phụ huynh tham khảo để giản dạy cho các em.
Bài trí cây cảnh tăng cường sinh khí cho nhà ở
Việc bài trí cây cảnh trong không gian nội thất nhà ở gia đình không chỉ khiến ngôi nhà của bạn thêm tươi tắn, giàu sức sống và còn giúp sinh khí thêm thịnh vượng, dồi dào.
Cách thiết kế cửa sổ mang sinh khí cho ngôi nhà
Hãy hỏi bất cứ những một người nào đó về quan điểm cho một ngôi nhà của họ hoàn hảo, có tới 90% người trả lời câu hỏi của bạn rằng họ đặc biệt quan tâm tới địa điểm và tầm nhìn của ngôi nhà.

Chúng tôiĐiều khoảnHỏi đápKiếm tiền